KLACHTENREGELING

Ondanks alle inspanningen kan het zijn dat u een klacht heeft.

Een klacht is een kans, vaak heeft het te maken met de communicatie.

VODEDU Bewindvoering heeft hiervoor een klachtenregeling opgesteld. Voordat u de klacht indient, wilt u dan onderstaande regeling doorlezen.

 

Klachtenregeling Maatschap VODEDU Bewindwoering

Klachtenregeling Brancheorganisatie VeWeVe